Hoe geef je resultaten goed weer op een dashboard?

 

In het dagelijkse leven maken we vaak, zonder het door te hebben, gebruik van dashboarding. Denk hierbij aan het dashboard van Google Analytics of de dashboard van Fitbit. Werken met een dashboard biedt veel voordelen, maar hoe geef je nu goed de resultaten weer in een dashboard?

Wat is dashboarding?

Dashboarding is een handige manier waar je in een oogopslag verschillende data kan bekijken en analyseren. Vergelijkbaar met het dashboard in je auto, biedt het jou de mogelijkheid om een beeld te krijgen hoe het ervoor staat met je bedrijf/project/personeel/e.d. en hier sturing aan te geven. Wanneer er problemen zijn met bijvoorbeeld je project dan kan je dankzij het dashboard gemakkelijk zien waar het probleem ligt en eventueel welke activiteiten er moeten worden uitgevoerd om dit probleem op te lossen

Hoe ziet een dashboard eruit?

Een dashboard is onderverdeeld in twee soorten indicatoren, namelijk: de leading en lagging indicatoren. De leading indicators zijn de acties die je doet en de lagging indicators zijn de resultaten die je daardoor behaalt. Bijvoorbeeld, een leading indicator voor jouw LinkedIn success is het aantal posts dat je in een bepaalde periode hebt geplaatst. De gerelateerde lagging indicators zijn bijvoorbeeld het aantal ‘likes’ en ‘comments’.

Voordelen van het gebruiken van een dashboard

Data begrijpelijk maken: In plaats van rijen en rijen aan data in excel, zorgt een dashboard ervoor dat complexe data (visueel aantrekkelijk) wordt weergegeven in een overzichtelijke vorm. Een eindeloze tabel is lastig te interpreteren. Een groen getal daarentegen geeft direct duidelijk de status aan.

Zorgt voor betrokkenheid: Bij grote projecten werken veel werknemers samen aan één resultaat. Het kan alleen voorkomen dat sommige werknemers zich minder betrokken voelen doordat ze niet op de hoogte worden gehouden. Als je een dashboard ontwikkelt die de voortgang meet ten opzichte van de doelstellingen, zorg je ervoor dat het hele team betrokken blijft bij het project.

Versnelt besluitvorming: Een dashboard biedt een manager de mogelijkheid om de voortgang te checken, hierdoor kan het management snel oordelen over een project.

Hoe geef je goed resultaten weer in je dashboard?

Een dashboard is een visuele weergave waar alle betrokkenen snel en duidelijk de informatie kunnen begrijpen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van het stoplichteffect. Als het stoplicht op groen staat dan is het duidelijk dat hier geen probleem is en zal het niet nodig zijn om hier extra aandacht aan te besteden. Als het stoplicht echter geel of rood wordt, dan moeten er activiteiten worden ondernomen.

De belangrijkste informatie: Elk stukje informatie kan van belang zijn voor een ander persoon. Ga bij jezelf na wat de doelgroep van het dashboard is en welke informatie relevant is.

Begin met een doel: Het is uitermate belangrijk dat een dashboard een doel heeft. Dit doel is je vertrekpunt om te bepalen of het goed gaat met de resultaten. Ga geen informatie en data verzamelen zodat je de informatie hebt. Je moet ook iets uitvoeren met deze informatie.

Weergave op één beeldscherm: Het is belangrijk dat je de informatie die je verzamelt op één beeldscherm kan weergeven. Deze samenvatting geeft overzichtelijk weer wat de statussen zijn.

De F-vorm: Wie al langer werkt met het optimaliseren van websites is bekend met de F-vorm. De F-vorm is precies wat de intuïtie van de mens is zodra ze informatie op een scherm zien. Linksboven beginnen met de meest cruciale informatie. De minst cruciale informatie rechtsonder.

Wil je meer informatie over hoe wij aan dashboarding doen? Klik dan hieronder.

 

20230207_134214-2-1-scaled-1

Merel Eijkelkamp

Junior Project Manager